LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LBC (Leading Business Club) là câu lạc bộ các doanh nghiệp dẫn đầu của Việt Nam, tập họp 100 doanh nghiệp đứng đầu các ngành sản xuất và dịch vụ trên cả nước được chính thức thành lập từ 23/2/2008. Đây là một tổ chức được hình thành từ hạt nhân là chương trình xúc tiến Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao đã hoạt động tại Việt Nam từ 1997. Chương trình này được chính thức công nhận là chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của thành phố HCM do chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chỉ đạo về pháp lý, hoạt động theo một mô hình mới: có tham gia và phối hợp với kế hoạch kinh tế xã hội của TPHCM nhưng không nhận kinh phí của nhà nước và do chính các doanh nghiệp tự hình thành câu lạc bộ (Câu Lạc Bộ DN Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao), tự đóng góp về tài chính và tổ chức hoạt động. Sau 10 năm hoạt động, thực tế đã hình thành lực lượng của 100 doanh nghiệp dẫn đầu (được Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM chính thức trao danh hiệu này từ 30/4/2007) và từ đó 100 doanh nghiệp này đã cùng nhau thành lập LBC.

Với hình thức xem xét kết nạp từng thành viên, các thành viên đều là những doanh nghiệp thành đạt, đứng vững ở vị trí dẫn đầu lâu năm trên thương trường, dày dặn kinh nghiệm kinh doanh, có thực lực và điều quan trọng nhất là cùng chia sẻ trách nhiệm của những người dẫn đầu đối với xã hội, cộng đồng.

Các thành viên trong CLB là đại diện cấp cao của doanh nghiệp: Chủ Tịch, Tổng Giám Đốc các doanh nghiệp lớn trong mỗi ngành như trang sức (Vàng bạc đá quý PNJ...), Thực phẩm Vissan, Công ty tư vấn toàn cầu (GIBC)...

TẦM NHÌN

Là một tập hợp Doanh nghiệp có thực lực và tiếng nói chung có nhận thức về chức trách xã hội của mình – Uy tín xã hội – Sở hữu tài sản vô hình lớn và biết hành xử với tài sản vô hình đó, lãnh trách nhiệm dẫn đường với người tiêu dùng, với cộng đồng Doanh nghiệp, với xã hội, với nhu cầu hội nhập, đi ra quốc tế của đội ngũ Doanh nhân.

 

SỨ MỆNH

Trách nhiệm với người tiêu dùng:

Giúp NTD tự nhận thức được các trào lưu, xu hướng mới tích cực trong tiêu dùng; Giúp người tiêu dùng nhận thức rõ về các quyền lợi, gia tăng các nhu cầu tiềm ẩn, cách thức tự bảo vệ; Khơi gợi, truyền bá các khuynh hướng và các phong trào hành động tích cực trong tiêu dùng.

Dẫn đường cộng đồng doanh nghiệp:

Nêu gương về chăm sóc tốt đội ngũ lao động của chính doanh nghiệp mình; Góp sức xây dựng nguồn nhân lực cho xã hội và nền kinh tế Việt Nam; Hoạt động thể hiện trách nhiệm với môi trường, với công tác xã hội; Truyền thông (các hình thức trang chuyên đề, ấn phẩm chuyên đề, talk show truyền hình) để giới thiệu, truyền thông quan điểm của LBC về các vấn đề thiết yếu của đời sống kinh tế; Định hướng cho cộng đồng doanh nghiệp: Cung cấp thông tin, bình luận, nhận định cho từng thành viên LBC; Trao đổi, chuyển giao kinh nghiệm của các DN dẫn đầu cho các DN vừa và nhỏ; Nêu lên tiếng nói của cộng đồng các doanh nghiệp dẫn đầu với các giới hoạch định chính sách…

Dẫn đường hội nhập:

Đưa sản phẩm, doanh nhân Việt Nam ra với thị trường toàn cầu; Dẫn đường hội nhập thế giới: tổ chức các hội thảo, các đoàn Doanh nhân Việt Nam đến với công đồng DN thế giới - Tham gia các giải thưởng, kết nối với các hiệp hội DN các nước…

Kết nối, gắn kết những người bạn:

Chia sẻ gặp gỡ giữa gia đình các thành viên LBC; Thường xuyên tổ chức các buổi ăn trưa làm việc về các đề tài nóng, buổi gặp gỡ hàng tháng nội bộ LBC và gia đình…